hiệu lực

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hiệu lực, cập nhật vào ngày: 19/07/2024

Nhiều chính sách liên quan kinh tế như quy định mới về quản lý seri tiền mới in; quy định mức hao hụt thóc, gạo dự trữ quốc gia; cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân mới... sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 5

Dưới đây là những chính sách về bảo hiểm, lao động - tiền lương bắt đầu có hiệu lực từ tháng 3/2022.

Từ tháng 12/2021, nhiều chính sách mới liên quan đến công chức, viên chức, thuế, bảo hiểm… có hiệu lực.

Công an tỉnh An Giang đã tiến hành kiểm tra đột xuất trụ sở chính và kho hàng một Công ty kinh doanh mỹ phẩm, phát hiện trên 1.700 hộp mỹ phẩm dù phiếu công bố sản phẩm đã hết hiệu lực.

Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn số 2418/LĐTBXH-VP gửi Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thông thông báo điều chỉnh theo dõi, chỉ đạo các địa phương thực hiện các chính sách mới đề ra.

Quy định mới về chăm sóc sức khoẻ cho lao động nữ, nộp ít nhất ba phần tư tài sản tham ô sẽ được miễn tử hình... là chính sách đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 2/2021.

Có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, Luật Đầu tư 2020 hướng đến mục tiêu thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế tư nhân...

Quy định mới về tuổi nghỉ hưu và các trường hợp tinh giản biên chế; thưởng Tết có thể không phải bằng tiền; "Khai tử" dịch vụ đòi nợ thuê… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2021.

UBND thành phố Hà Nội đã có Báo cáo số 378/BC-UBND gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổng kết thực hiện Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14-1-2014 và Quyết định số 26/2012/QĐ-TTg, ngày 8-6-2012, của Thủ tướng Chính phủ.

Từ ngày 1/12/2020, nhiều luật, chính sách mới sẽ có hiệu lực thi hành...

Từ tháng 11/2020, nhiều chính sách pháp luật mới có hiệu lực thi hành.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ, trong đó quy định doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được sử dụng hoá đơn giấy đến 30/6/2022.

Nhiều chính sách mới được thực hiện trong tháng 10 này như phạt những người bán hàng xách tay không có hóa đơn, phạt khi bán xăng dầu qua thùng, can, chai...

Trong tháng 7/2020, nhiều chính sách mới về thuế, bảo hiểm, tiền lương bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Sáu tháng đầu năm 2020, hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội tiếp tục được đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, gắn với thực hiện mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển...