hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, cập nhật vào ngày: 25/07/2024

Chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm 2022 tại tỉnh Long An đạt hiệu quả, tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt mức dự báo, các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Agriseco cho rằng khi kinh tế hồi phục với tốc độ khả quan như hiện tại thì NHNN vẫn có dư địa tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

CIEM dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022 có thể đạt 6,9%, khá cao so với kịch bản cơ bản là 6,7%.

Các chuyên gia cho rằng kinh tế số sẽ là động lực tăng trưởng mới trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế.