Đoàn tàu đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa cho biết đơn vị đã hoàn thành công tác kiểm định 13 đoàn tàu và hạng mục liên quan của đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Theo đó, vào tháng 9 vừa qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã chính thức cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho 13 đoàn tàu điện tại dự án này.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay, việc kiểm tra các đoàn tàu của dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông được thực hiện theo quy chuẩn quốc gia về kiểm tra, nghiệm thu toa xe sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu. Việc kiểm định thực hiện với 23 hạng mục ở trạng thái tĩnh và có cấp điện, kiểm tra vận hành trên tuyến.

Nội dung kiểm tra gồm thực tế tổng thành thiết bị, linh kiện từng đoàn tàu (ở trạng thái tĩnh, chuyển động) và đối chiếu với hồ sơ thiết kế, quy chuẩn kỹ thuật phương tiện đường sắt nhập khẩu. Sau khi hoàn thành kiểm tra, phương tiện đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ được cấp giấy chứng nhận kiểm định để đưa vào lưu hành.

Ngoài các đoàn tàu, dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông nói riêng và các tuyến đường sắt đô thị xây mới nói chung đều phải trải qua khâu đánh giá và được cấp giấy chứng nhận an toàn hệ thống mới được đưa vào vận hành thương mại.

Với dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông, đơn vị được thuê đánh giá an toàn hệ thống là tư vấn tới từ Pháp.

Sau khi tư vấn của Pháp có kết quả đánh giá an toàn hệ thống, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ thẩm định, cấp giấy chứng nhận thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống trước khi dự án đi vào khai thác.

Trước đó, ngày 12/12 vừa qua, dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông bắt đầu vận hành thử toàn bộ hệ thống để hoàn thành đánh giá an toàn. Thời gian vận hành thử toàn bộ hệ thống sẽ đến ngày 31/12/2020.

Theo Công luận