1. Đăng ký tham gia giải thưởng

1.1. Đối tượng và quyền đăng ký tham gia

Tất cả các doanh nghiệp đăng ký hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản theo pháp luật Việt Nam, trừ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, tự nguyện tuân thủ Quy chế Giải thưởng và các quy định của Ban tổ chức giải thưởng, đều được quyền tham gia giải thưởng theo đúng hướng dẫn này.

Doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia bình xét đối với 1 hoặc nhiều hạng mục cơ sở giải thưởng mà doanh nghiệp đạt yêu cầu theo Bộ tiêu chí giải thưởng gửi kèm.

1.2. Quy trình đăng ký tham gia

  • Lấy mẫu hồ sơ: Doanh nghiệp tham dự có thể lấy mẫu hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng tại địa chỉ website http://www.vnrea.vn hoặc reatimes.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Hiệp hội Bất động sản Việt Nam để được cung cấp và hướng dẫn. Doanh nghiệp có thể tải tại đây: Hồ sơ tham gia Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần 1
  • Khai hồ sơ: Người tham dự khai hồ sơ phải đầy đủ về nội dung và theo đúng bố cục hướng dẫn trong mẫu hồ sơ; thông tin khai trong hồ sơ phải đảm bảo tính trung thực. Hồ sơ làm thành:

+) 02 bộ cứng và được đóng thành quyển khổ A4, dán gáy (không dùng gáy xoắn, kẹp file) để thuận tiện cho Ban tổ chức trong việc sắp xếp, đọc nghiên cứu hồ sơ.

+) 01 bộ mềm (bản scan) gửi vào email của Hiệp hội http://www.vnrea.vn

2. Danh mục tài liệu trong hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng gồm:

2.1. Phiếu đăng ký tham gia (theo mẫu)

2.2. Bản sao Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

2.3. Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh của hạng mục đăng ký tham gia Giải thưởng cùng tài liệu chứng minh kèm theo (theo mẫu)

2.4. Bản sao các tài liệu liên quan chứng minh cho các thông tin trong báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh của hạng mục đăng ký tham gia Giải thưởng

-    Báo cáo kiểm toán hoặc quyết toán thuế năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017

-    Xác nhận thực hiện nghĩa vụ nộp thuế năm 2016 và 2017 của cơ quan quản lý thuế

-    Bản sao các loại chứng nhận và chứng chỉ giải thưởng liên quan (nếu có)

* Ghi chú:

- Doanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng nộp 02 bộ hồ sơ gốc và 01 bộ hồ sơ bản scantheo danh mục hướng dẫn ở trên.

- Các doanh nghiệp có thể tải mẫu hồ sơ và hướng dẫn đăng ký tham gia giải thưởng tại địa chỉ www.vnrea.vn và www.reatimes.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Hiệp hội Bất động sản Việt Nam để được cung cấp và hướng dẫn.

- Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia của Doanh nghiệp cần được nộp trước ngày 30/1/2018

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 3 Cung triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng Quốc Gia, Số 1 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: (84.24) 62932028

Chánh văn phòng: Mr. Lê Văn Thìn – HP: 0912 397 463

E-mail: vnrea@vnrea.vn

Điều lệ Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần I

Hồ sơ tham gia Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần 1

Theo Reatimes