Theo TCHQ tính tới 19h00 ngày 27/4 đã có hơn 233 nghìn tấn gạo được thông quan, phần lớn số lượng gạo này được thông quan tại cảng Cát Lái.

Theo đó, ngày 27/4 TCHQ phát đi công văn hỏa tốc số 2720/TCHQ-GSQL gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội lương thực Việt Nam; các doanh nghiệp xuất khẩu gạo; Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo.

Công văn nêu rõ, Liên quan tới các tờ khai hải quan đã được đăng ký trong hạn ngạch 400.000 tấn nhưng quá 15 ngày sẽ bị hủy tờ khai theo quy định. Cho tới 9h00 ngày 27/4 lượng gạo của các tờ khai bị hủy là 53.321 tấn. TCHQ cho biết theo quyết định số 1106/QĐ-BTC ngày 10/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương thì số lượng gạo này sẽ được cộng trở lại số lượng hạn ngạch gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4/2020.

Trước đó, ngày 24/4, Tổng cục Hải quan có công văn số 2638/TCHQ-GSQL về việc đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo, gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội Lương thực Việt Nam; các doanh nghiệp xuất khẩu gạo; Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Theo văn bản số 2638/TCHQ-GSQL, TCHQ đã thiết lập trên Hệ thống VNACCS/VCIS để các doanh nghiệp (DN) thực hiện việc đăng ký tờ khai hải quan từ 0 giờ 00 phút ngày 25/4/2020 đến hết ngày 30/4/2020 đối với các lô hàng gạo đã đưa vào cửa khẩu quốc tế, cảng biển quốc tế trước ngày 24/3/2020 nhưng chưa được đăng ký tờ khai hải quan.

Kèm theo Công văn số 2638/TCHQ-GSQL, TCHQ công bố phụ lục thống kê số lô hàng gạo đã tập kết tại khu vực cảng biển, cửa khẩu trước ngày 24/3/2020 chưa được đăng ký tờ khai hải quan. Theo phục lục này, có tổng cộng 17.380 tấn gạo các loại nằm trong diện nói trên.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký tờ khai hải quan với số lượng gạo đăng ký trên tờ khai hải quan không được vượt quá số lượng gạo thực tế đã đưa vào cảng biển quốc tế, cửa khẩu quốc tế, có văn bản xác nhận của DN kinh doanh cảng, trong đó nêu rõ số lượng gạo đã đưa vào trước ngày 24/3/2020, còn lưu giữ tại cảng biển quốc tế, cửa khẩu quốc tế, chi cục Hải quan xác nhận và lưu hồ sơ hải quan.

Trường hợp các DN có lô hàng gạo đang lưu giữ tại các cảng biển quốc tế, cửa khẩu quốc tế từ trước ngày 24/3/2020 nhưng chưa được tổng hợp trong danh sách tại Phụ lục kèm theo Công văn số 2638/TCHQ-GSQL, thì gửi thông tin chi tiết về Tổng cục Hải quan kèm xác nhận của cơ quan hải quan, DN kinh doanh cảng để được cập nhật vào hệ thống.

Đối với các tờ khai hải quan đã được đăng ký theo danh sách đã công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan trong hạn ngạch 400.000 tấn nhưng quá 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, DN không xuất trình hàng hóa để cơ quan Hải quan kiểm tra, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan thực hiện hủy tờ khai hải quan và báo cáo về Tổng cục Hải quan trước 9 giờ 00 phút ngày 27/4/2020.

Trên cơ sở số lượng hàng hóa của tờ khai hủy, Tổng cục Hải quan sẽ hồi lại hạn ngạch xuất khẩu trong tháng 4/2020, thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử hải quan và thiết lập trên Hệ thống VNACCS/VCIS để các DN tiếp tục đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu từ 0 giờ 00 phút ngày 28/4/2020 theo các nguyên tắc quản lý hạn ngạch quy định tại Điều 2 Quyết định 1106/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Theo Công luận