Ngày 29/4, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất Nguyễn Hoàng Anh cho biết, hiện huyện đã lập danh sách các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và sẽ tiến hành thực hiện chi trả tiền hỗ trợ ngay, sau khi có quyết định chính thức của TP.

Huyện Thạch Thất tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, tổng số các trường hợp được hỗ trợ, bao gồm: Người có công, người thuộc diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo, lao động tự do và doanh nghiệp trên địa bàn huyện là 140.834 lượt người, với số tiền dự toán báo cáo TP chi khoảng trên 146 tỷ đồng.

“Đến thời điểm hiện tại, bản dự thảo chi hỗ trợ từ Sở Tài chính Hà Nội đã được gửi về địa phương. Trong ngày hôm nay, Sở Tài chính sẽ báo cáo TP và xin quyết định. Sau khi Quyết định của TP được ban hành, chúng tôi sẽ bắt tay vào triển khai thực hiện ngay, nhằm hỗ trợ kịp thời đến người dân” - ông Hoàng Anh cho hay.

Tính đến hết năm 2019, trên địa bàn huyện Thạch Thất còn trên 200 hộ nghèo tính theo chuẩn nông thôn mới, chiếm khoảng 0,54% tổng số hộ dân. Bên cạnh đó, huyện còn có trên 1.700 số hộ cận nghèo, chiếm khoảng 3,2% tổng số hộ dân.

Đặc biệt, trên địa bàn huyện còn có 3 xã miền núi (Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung) gặp nhiều khó khăn về kinh tế, với sự hỗ trợ từ TP và chính quyền địa phương đã nỗ lực trong công tác xóa đói, giảm nghèo. Trong 5 năm qua tỷ lệ hộ nghèo từ 5,17% xuống còn dưới 1%.

Chương trình hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịch Covid-19 được lấy từ nguồn ngân sách Chính phủ trị giá 62.000 tỷ đồng, được phân bổ cho các địa phương được thông qua tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3/2020.

Theo Kinh tế & Đô thị