kháng thể

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về kháng thể, cập nhật vào ngày: 23/04/2021

Hiện nay, giai đoạn 1 tiêm thử nghiệm vắc xin Nanocovax đã đi hơn nửa chặng đường. Hiện nhóm thử nghiệm đang chuẩn bị hồ sơ để xin tiêm thử nghiệm giai đoạn 2.