KHU VỰC KINH TẾ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về KHU VỰC KINH TẾ, cập nhật vào ngày: 05/07/2022

Tính đến 4/2022, tổng thu ngân sách nhà nước (không kể số bổ sung từ quỹ dự trữ tài chính) ước thực hiện 168.177 tỷ đồng, đạt 43,51% dự toán năm và tăng 13,87% so với cùng kỳ.

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) ký thỏa thuận hợp tác song phương sửa đổi nhằm mở rộng phạm vi hỗ trợ của USAID dành cho Việt Nam.

Mặc dù dịch Covid-19 đã cơ bản được khống chế, tuy nhiên việc tiêu thụ nông sản của không ít hợp tác xã (HTX) trên địa bàn Hà Nội vẫn gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, nhiều HTX đã “bắt tay” tạo kênh tiêu thụ.