khuất tất

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về khuất tất, cập nhật vào ngày: 05/10/2023

Chủ đầu tư chiếm dụng diện tích sử dụng chung, nhiều khuất tất trong việc tổ chức hội nghị nhà chung cư, ban quản trị không minh bạch thu - chi tài chính.

Dự án được Chủ đầu tư, rục rịch triển khai từ năm 2010, quá trình triển khai tính đến nay… cũng đã đằng đẵng 10 năm trời.