Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 689/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025”.

Mục tiêu cụ thể của Đề án là triển khai thí điểm áp dụng Basel II theo phương pháp nâng cao tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước nắm cổ phần chi phối và NHTM cổ phần có chất lượng quản trị tốt đã hoàn thành áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn vào cuối năm 2025; phấn đấu đến năm 2023, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của các NHTM đạt tối thiểu 10 - 11%; đến năm 2025, đạt tối thiểu 11 - 12%. triển khai và áp dụng Basel II theo phương pháp nâng cao, hướng tới đạt trình độ phát triển của Nhóm 4 nước dẫn đầu khu vực ASEAN vào năm 2025.

Mục tiêu cụ thể của Đề án là triển khai thí điểm áp dụng Basel II theo phương pháp nâng cao tại các ngân hàng thương mại.
Mục tiêu cụ thể của Đề án là triển khai thí điểm áp dụng Basel II theo phương pháp nâng cao tại các ngân hàng thương mại.

Để đạt mục tiêu này, đề án nêu một số nhóm giải pháp cơ cấu lại tổ chức tín dụng. Trong đó, các nhà băng xây dựng phương án và triển khai các giải pháp phù hợp, gồm tăng vốn điều lệ, nâng tỷ lệ an toàn vốn, nâng cao năng lực quản trị, điều hành. Đồng thời, đề án khuyến khích các ngân hàng tham gia mua bán, hợp nhất, sáp nhập các tổ chức tín dụng trên cơ sở tự nguyện để gia tăng quy mô, phạm vi hoạt động, khả năng cạnh tranh. Tăng vốn và cải thiện chất lượng nguồn vốn tự có của TCTD để bảo đảm mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật và nâng cao tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn mực quốc tế.

Dựa trên số liệu giám sát, đánh giá của kiểm toán độc lập, các ngân hàng, công ty tài chính sẽ được phân thành ba nhóm, gồm nhóm có tiềm lực tài chính, quy mô lớn; nhóm quy mô nhỏ, trung bình và nhóm hoạt động yếu, yếu kém, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Đến năm 2025, nhóm ngân hàng được xác định có tiềm lực tài chính, quy mô lớn phải đạt vốn điều lệ tối thiểu 15.000 tỷ đồng. Nhóm nhà băng quy mô nhỏ và trung bình, ngân hàng có vốn nước ngoài đạt vốn điều lệ tối thiểu 5.000 tỷ đồng. Với các công ty tài chính, vốn điều lệ tối thiểu phải đạt 750 tỷ đồng.

Trong khi đó, nhóm yếu, yếu kém thực hiện phương án cơ cấu lại, tăng vốn do cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các rủi ro.

Về nợ xấu, các nhà băng phải đánh giá chất lượng và khả năng thu hồi của các khoản nợ để có biện pháp xử lý thích hợp, thực hiện trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu theo đúng quy định. Mục tiêu đến cuối năm 2025, tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ xấu đã bán cho VAMC chưa được xử lý và nợ tiềm ẩn, ở mức dưới 3% (không bao gồm các ngân hàng yếu kém).

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/khuyen-khich-mua-ban-sap-nhap-ngan-hang-20220609091551.htm