Tháng 11/2022, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt trên 4,27 tỷ USD, giảm 4,8% so với tháng 11/2021 và giảm 0,2% so với tháng 10/2022. Trong đó, nhóm nông sản chính ước đạt 2,13 tỷ USD (tăng 10,3% so tháng 11/2021); lâm sản chính đạt gần 1,2 tỷ USD (giảm 15,2%); thủy sản 750 triệu USD (giảm 17,5%) và chăn nuôi 31,7 triệu USD (giảm 13,5%)…

Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng gần 12%.
Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng gần 12%.

Tính chung 11 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu ước đạt khoảng 49,04 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính đạt trên 20,73 tỷ USD, tăng 6,6%; lâm sản chính đạt khoảng 15,59 tỷ USD, tăng 8,2%; thủy sản đạt 10,14 tỷ USD, tăng 27,0%; chăn nuôi đạt 361,4 triệu USD, giảm 8,4%; đầu vào sản xuất trên 2,2 tỷ USD, tăng 38,1%.
Đến nay, có 8 sản phẩm/nhóm sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ USD gồm: Cà phê, cao su, gạo, rau quả, điều, tôm, cá tra, sản phẩm gỗ. Nhiều mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, cà phê đạt trên 3,5 tỷ USD (tăng 31,5%); cao su đạt trên 2,9 tỷ USD (tăng 3,0%); gạo đạt trên 3,2 tỷ USD (tăng 6,9%); hồ tiêu đạt 895 triệu USD (tăng 3,2%); sắn và sản phẩm sắn đạt trên 1,2 tỷ USD (tăng 16,4%); cá tra đạt 2,2 tỷ USD (tăng 61,9%); tôm đạt 4,1 tỷ USD (tăng 14,6%); gỗ và sản phẩm gỗ đạt 14,6 tỷ USD (tăng 9,0%); phân bón các loại đạt 1,0 tỷ USD (gấp 2,3 lần); thức ăn gia súc và nguyên liệu 1,0 tỷ USD (tăng 6,5%).

Về thị trường xuất khẩu, 11 tháng, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, đạt 12,3 tỷ USD (chiếm 25,0% thị phần); đứng thứ 2 là Trung Quốc khoảng 9,3 tỷ USD (chiếm 18,9% thị phần); thứ 3 là Nhật Bản với giá trị xuất khẩu đạt 3,9 tỷ USD (chiếm 7,9%); thứ 4 Hàn Quốc với giá trị xuất khẩu đạt 2,3 tỷ USD (chiếm 4,7%).

Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai Nghị định thư về xuất khẩu sầu riêng và các yêu cầu tạm thời đối với chanh leo sang Trung Quốc, yêu cầu nhập khẩu đối với bưởi xuất sang Hoa Kỳ cho các tổ chức các nhân liên quan tại các đại phương; đàm phán các nội dung kỹ thuật để sớm ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với thanh long, nhãn, vải, chôm chôm, xoài xuất khẩu sang Trung Quốc; kiểm tra trực tuyến hàng tuần với Hải Quan Trung Quốc đối với mặt hàng chuối và sầu riêng. Làm việc với thanh tra kiểm dịch thực vật Nhật Bản sang kiểm tra các cơ sở xử lý thanh long, xoài, nhãn của Việt Nam xuất khẩu.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do với các nước. Đồng thời, đàm phán tháo gỡ rào cản kỹ thuật, rào cản thương mại và mở cửa thị trường xuất khẩu chính ngạch vào thị trường lớn và tiềm năng.

Theo congly.vn

Nguồn: https://congly.vn/kim-ngach-xuat-khau-nong-lam-thuy-san-tang-gan-12-219266.html