Tình hình hiện nay trên thế giới đang tác động rất lớn đối với những ngành hàng xuất khẩu, trong đó có ngành da giày. Tổng kim ngạch xuất khẩu da giày tháng 9/2022 đạt 2 tỷ USD, giảm 30% so với tháng 8/2022 (2,6 tỷ USD).

Tính chung, 9 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của ngành da giày đạt 21 tỷ USD, cao hơn so với cả năm 2021 (20,78 tỷ USD). Như vậy có thể nói, những tháng cuối năm xuất khẩu chịu ảnh hưởng nhưng ngành vẫn có thể đạt được kế hoạch đề ra. Dự kiến Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 25 tỷ USD.

Ngành da giày đặt mục tiêu xuất khẩu 27 tỷ USD năm 2023
Ngành da giày đặt mục tiêu xuất khẩu 27 tỷ USD năm 2023

Theo đánh giá của Hiệp hội Da giày - Túi xách, năm 2022, mặc dù ngành da giày – túi xách vượt qua được nhiều khó khăn thách thức để đạt được kim ngạch xuất khẩu ấn tượng. Song điều này không có gì bảo đảm rằng ngành sẽ duy trì được sự tăng trưởng trong năm 2023, do có rất nhiều yếu tố khách quan tác động xấu đến sự tăng trưởng của ngành. Điều này đòi hỏi toàn ngành và từng doanh nghiệp phải thận trọng lèo lái các mặt hoạt động để giảm được tối đa các thiệt hại, duy trì hoạt động trong một giai đoạn cực kỳ khó tiên lượng.

Từ đó, Hiệp hội Da giày- Túi xách đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2023 tăng khoảng 6% so với năm 2022, đạt khoảng 26,5-27 tỷ USD.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đánh giá rất cao những kết quả đạt được của Hiệp hội trong những năm vừa qua, đặc biệt là năm 2020-2021 khi đất nước chịu ảnh hưởng dịch bệnh. Tuy nhiên, Hiệp hội vẫn giữ vững sản xuất, tạo công ăn việc làm trực tiếp cho 1,5 triệu lao động và đóng góp 5-6% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Dự báo năm 2023, còn rất nhiều khó khăn, nhưng Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tin tưởng Hiệp hội Da giày- Túi xách sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu 26,5-27 tỷ USD như mục tiêu đề ra.

Theo congly.vn

Nguồn: https://congly.vn/nganh-da-giay-dat-muc-tieu-xuat-khau-27-ty-usd-nam-2023-218603.html