Theo nội dung phản ánh của bạn đọc, năm 2001 bà Đoàn Thị Liên (Đà Lạt) nhận sang nhượng từ ông Huỳnh Văn Thành một mảnh đất tại thửa đất số 129, tờ bản đồ số 14 thuộc phường 5, tp Đà Lạt với diện tích khoảng 5.500m2. Do lúc sang nhượng, đất này chưa được cấp CGNQSDĐ nên bà Liên chỉ lập giấy viết tay và có đăng ký vào sổ mục kê với UBND phường 5.

Trụ sở chính của UBND TP.Đà Lạt

Đến năm 2018, bà Liên đến UBND phường 5 để được hướng dẫn làm hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ và nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Lâm Đồng (22/12/2018) và được hẹn là ngày 03/01/2019 giao trả hồ sơ. Thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại, gia đình bà Liên đã nhiều lần liên hệ nhưng vẫn chưa nhận được hồ sơ.

Được biết, trong quá trình công khai hồ sơ tại phường trong thời hạn 15 ngày thì ủy ban phường không nhận được đơn thư tranh chấp, khiếu nại nào đối với các thửa đất xin cấp giấy chứng nhận nêu trên. Đến ngày 19/12/2018, UBND phường 5 hoàn tất hồ sơ, trình Phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố Đà Lạt cấp GCNQSDĐ theo quy định.

Thực trạng khu đất nhà bà Liên

Ngày 10/5/2019, Phòng Tài nguyên & Môi trường tp Đà Lạt gửi Báo cáo số 398/BC-TNMT về việc giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của bà Đoàn Thị Liên tại phường 5, tp Đà Lạt. Nội dung báo cáo ghi rõ: Từ kết quả kiểm tra xác minh giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận của bà Đoàn Thị Liên, phòng kiến nghị với thành phố thống nhất giải quyết cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu tài sản và tải sản khác gắn liền với đất cho bà Đoàn Thị Liên tại thửa đất số 129, tờ bản đồ số 14, phường 5 – tp Đà Lạt. Giao Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đà Lạt tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thể hiện đầy đủ các căn cứ pháp lý, các chỉ đạo của UBND tỉnh và Thành phố.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, dù đã có đủ điều kiện và tiêu chuẩn được cấp Sổ đỏ nhưng không hiểu lý do gì hay có nội tình gì đằng sau khiến cho UBND TP Đà Lạt lại gây khó khăn cho người dân trong việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất ?

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.

Trúc An/Đô thị mới