Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Vietcombank trong tháng 1/2021 tiếp tục hạ so với tháng trước. Lãi suất cao nhất đang được huy động là 5,6%/năm áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm

Đối với khách hàng cá nhân, lãi suất tiết kiệm và lãi suất tiền gửi có kỳ hạn giao động trong khoảng từ 3%/năm đến 5,6%/năm. Khung lãi suất này triển khai cho các khoản tiền gửi tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng lĩnh lãi cuối kỳ. So sánh với tháng trước, lãi suất giảm 0,1 - 0,3 điểm % tại nhiều kỳ hạn.

Cụ thể, tiền gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được hưởng lãi suất 3%/năm, giảm 0,1 điểm % so với trước. Lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 3 tháng giảm 0,1 điểm % xuống còn 3,3%/năm.

Vietcombank tiếp tục 0,1 điểm % lãi suất tại kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng. Khoản tiết kiệm tại hai kỳ hạn này sẽ được áp dụng cùng mức lãi suất 3,9%/năm.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank tại kỳ 12 tháng được niêm yết ở mức 5,6%/năm, giảm 0,2 điểm % so với tháng 12. Theo ghi nhận, đây đang là mức lãi suất huy động cao nhất tại Vietcombank tại thời điểm này.

Hai kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng có cùng lãi suất là 5,4%/năm. Trong khi kỳ hạn 24 tháng giảm 0,3 điểm % so với trước thì lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn 36 tháng được giữ nguyên không đổi.

Lãi suất dành cho kỳ hạn 7 ngày và 14 ngày được niêm yết là 0,2%/năm. Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn được áp dụng ở mức 0,1%/năm, không đổi so với tháng trước.

 

Lãi suất tiết kiệm online tại Vietcombank tháng 1/2021

Kỳ hạn

VND

EUR

USD

Tiền gửi trực tuyến

14 ngày

0,20%

 

 

1 tháng

3%

 

 

3 tháng

3,30%

 

 

6 tháng

3,90%

 

 

9 tháng

3,90%

0%

0%

12 tháng

5,60%

0%

0%

24 tháng

5,40%

0%

0%

Tất toán trước hạn (kỳ hạn 14 ngày)

0%

0%

0%

Tất toán trước hạn (kỳ hạn 1 tháng trở lên)

0,10%

0%

0%

 

Lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp

Kỳ hạn

VND

EUR

USD

Tiền gửi thanh toán

Không kỳ hạn

0,20%

0%

0%

Tiền gửi có kỳ hạn

1 tháng

2,90%

0%

0%

2 tháng

2,90%

0%

0%

3 tháng

3,20%

0%

0%

6 tháng

3,60%

0%

0%

9 tháng

3,60%

0%

0%

12 tháng

4,70%

0%

0%

24 tháng

4,50%

0%

0%

36 tháng

4,50%

0%

0%

 

Lãi suất Ngân hàng Vietcombank dành cho khách hàng cá nhân tháng 1/2021

Kỳ hạn

VND

EUR

USD

Tiết kiệm

Không kỳ hạn

0,10%

0%

0%

7 ngày

0,20%

0%

0%

14 ngày

0,20%

0%

0%

1 tháng

3%

0%

0%

2 tháng

3%

0%

0%

3 tháng

3,30%

0%

0%

6 tháng

3,90%

0%

0%

9 tháng

3,90%

0%

0%

12 tháng

5,60%

0%

0%

24 tháng

5,40%

0%

0%

36 tháng

5,40%

0%

0%

Tiền gửi có kỳ hạn

1 tháng

3%

0%

0%

2 tháng

3%

0%

0%

3 tháng

3,30%

0%

0%

6 tháng

3,90%

0%

0%

9 tháng

3,90%

0%

0%

12 tháng

5,60%

0%

0%

24 tháng

5,40%

0%

0%

36 tháng

5,40%

0%

0%

Theo Mộc Anh/Đô Thị Mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/lai-suat-ngan-hang-vietcombank-thang-1-2021-20201231000000198.html