luật giáo dục

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về luật giáo dục, cập nhật vào ngày: 17/08/2022

Trong tháng 2 này, có 7 chính sách quan trọng liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội chính thức có hiệu lực.

Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 7 luật, trong đó có Luật Giáo dục vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 .

Báo cáo của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Thường trực ủy ban nhất trí với nhiều nội dung Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến của nhân dân góp ý vào dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), trong đó có chính sách cử tuyển.