Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở khu dân cư gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới, thực hiện các hương ước, quy ước ở cộng đồng dân cư; gương mẫu, xây dựng, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm xanh- sạch- đẹp... nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân Thủ đô.

Một trong những điểm nhấn của công tác tuyên truyền PBGDPL được MTTQ các cấp triển khai hiệu quả trong 6 tháng đầu năm 2020 là tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

MTTQ TP Hà Nội có nhiều hoạt động tích cực trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: T.A

Trong công tác phòng chống dịch bệnh, MTTQ các cấp đã tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức và nhân dân Thủ đô trong thực hiện chỉ đạo Trung ương và TP về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng về tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh; sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch, qua đó nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân để chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh; bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của T.Ư và TP, UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã có công văn về tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 triển khai đến MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn Thủ đô; cùng với đó cũng xây dựng kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch để triển khai đến 30/30 quận, huyện, thị xã.

Mặt trận và các tổ chức thành viên trên địa bàn TP phối hợp với chính quyền cùng cấp vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt công tác cách ly phòng chống dịch tại các địa phương có bệnh nhân dương tính với Covid-19, không để dịch lan rộng; phân công 1 đại diện lãnh đạo MTTQ tham gia BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 cùng cấp; lập các nhóm zalo chuyên đề về phòng chống dịch bệnh Covid-19 để kịp thời nắm bắt, cập nhật thông tin, phản ánh của cơ sở.

Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên đã chủ động, kịp thời xây dựng kế hoạch, công văn chỉ đạo, hướng dẫn trong hệ thống tổ chức làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện tốt các Chỉ thị để triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch; thực hiện hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Để các thành viên Mặt trận và nhân dân nắm rõ các phần nội dung, công tác truyền thông, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh được MTTQ thực hiện qua nhiều kênh thông tin như website, loa truyền thanh lưu động, phát tờ rơi, áp phích tại các điểm công cộng; qua đó đã tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, cách sử dụng khẩu trang y tế đúng cách, vận động nhân dân thực hiện tốt việc tự giác khai báo yếu tố dịch tễ, chấp hành cách ly phòng chống dịch theo quy định; vận động thực hiện cưới, tang văn minh tiến bộ nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, khó lường; vận động các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tích cực vào cuộc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trong hệ thống tôn giáo. Kết quả, 100% các tổ chức tôn giáo tại TP đều có những hành động cụ thể để phòng, chống dịch bệnh như: Ban hành các văn bản tuyên truyền, thông tin dịch bệnh, tạm dừng các lễ hội, khóa lễ tập trung đông người...

Với hình thức và nội dung phong phú, công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch Covid-19 của MTTQ TP Hà Nội đã triển khai phù hợp trong điều kiện phòng, chống dịch với những mô hình mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả để vận động người dân tự giác chấp hành pháp luật; góp phần quan trọng đẩy lùi dịch bệnh trong cộng đồng dân cư, tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn...

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.


Theo Pháp luật & Xã hội