Cán bộ, nhân dân huyện Văn Bàn (Lào Cai) đổ bê tông làm đường giao thông nông thôn Nậm Trang 1. Ảnh: H.P.

Ông Vũ Hồng Phương, Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn (Lào Cai) cho biết, năm 2024, huyện đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tập trung xây dựng hạ tầng cơ sở thiết yếu bằng việc huy động các nguồn lực, đặc biệt là nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực nông thôn nhằm duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu năm 2024, huyện có thêm 9 xã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới; tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đến khảo sát đầu tư về các ngành hàng tiềm năng của địa phương như quế, lợn, măng, dược liệu, du lịch nông nghiệp... Quyết liệt chỉ đạo các đơn vị triển khai có hiệu quả xây dựng sản phẩm OCOP theo kế hoạch.

"Huyện Văn Bàn tập trung, ưu tiên nguồn lực, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào tự nguyện dịch rào, đồng lòng hiến đất; đồng thời xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2024 làm nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn nói chung, ngành nông lâm nghiệp nói riêng", ông Vũ Hồng Phương nhấn mạnh.

Trước đó, năm 2023, huyện Văn Bàn đã hoàn thành trên 103km đường giao thông nông thôn. Hiện các công trình đang thi công hạng mục mở rộng nền đường và đã thi công đổ bê tông xi măng mặt đường đạt trên 61,8km.

Năm 2023, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của huyện Văn Bàn tăng 4,6%. Giá trị sản phẩm thu hoạch/ha đất canh tác đạt 103,5 triệu đồng. Huyện có 11 sản phẩm OCOP được đánh giá xếp loại đạt 3 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện là 33 sản phẩm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60,8 triệu đồng/người/năm.

Theo nongnghiep.vn

Nguồn: https://nongnghiep.vn/mo-duong-giao-thong-nong-thon-de-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-d377198.html