Moi-truong-kinh-doanh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về moi-truong-kinh-doanh, cập nhật vào ngày: 04/07/2020

Với một quy mô kinh tế lớn như Thủ đô, số lượng DN lên tới trên 285.000 DN đăng ký hoạt động, việc chỉ số PCI 2019 của Hà Nội tăng 3,40 điểm là một kết quả rất đáng ghi nhận.

Chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam tăng 7 bậc so với năm 2019 và nằm trong nhóm 25 quốc gia có điểm cao nhất.

Việt Nam xếp thứ 70 trên 190 nền kinh tế được Ngân hàng Thế giới khảo sát về mức độ dễ dàng kinh doanh.

Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành liên quan thúc đẩy cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và thực hiện kế hoạch hành động của ngành ngân hàng...

Trong năm 2018 các cấp, ngành TP đã tập trung thực hiện mục tiêu cải cách, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN ở tất cả các khâu, bắt đầu từ các hoạt động khởi sự kinh doanh đến các hoạt động sau khởi nghiệp.

Ngày 1/1/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Nhằm hiện thực mục tiêu quốc gia khởi nghiệp, hàng loạt các hỗ trợ trực tiếp cũng như gián tiếp được Chính phủ, ngân hàng, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp triển khai, sát cánh cùng start-up khởi nghiệp thành công.

Theo Kết quả khảo sát Chỉ số Môi trường Kinh doanh của EuroCham (BCI) cho thấy sự lạc quan của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu về hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trong quý 3. Khảo sát đã nhận được hơn 200 phản hồi từ đại diện các doanh nghiệp thành viên.