Theo Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thì để thực hiện mục tiêu này, ngành Du lịch sẽ tập trung vào nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: Công bố “Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045” sau khi được Chính phủ phê duyệt; thực hiện Chiến lược marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030, đề án “Ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”; phát triển du lịch cộng đồng...

Ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế trong năm 2023.
Ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế trong năm 2023.

Bên cạnh đó, ngành Du lịch sẽ tổ chức nhiều sự kiện xúc tiến, quảng bá tại các diễn đàn, hội nghị du lịch quốc tế như: Diễn đàn du lịch ASEAN ATF 2023 tại Indonesia; hội chợ du lịch ITB tại Berlin - Đức; hội chợ du lịch WTM tại London - Anh; truyền thông du lịch Việt Nam trên một số kênh truyền thông quốc tế lớn...

Theo Kinhtemoitruong.vn

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/nam-2023-viet-nam-phan-dau-don-8-trieu-khach-quoc-te-75134.html