Cụ thể, tuyến Sài Gòn - Vinh, ngừng chạy tàu SE15 xuất phát tại Vinh các ngày 15, 16, 17, 18, 20, 21/02/2021; Tàu SE13 xuất phát Vinh ngày 21-2.

Tuyến Hà Nội - Sài Gòn, tại ga Hà Nội dừng chạy tàu SE9 xuất phát các ngày 25, 26-2; Tàu SE29 xuất phát các ngày 15, 16, 17, 18, 21, 22/02/2021; Tàu SE19 xuất phát các ngày 15, 16, 18/02; Tàu SE23 xuất phát các ngày 15, 17, 19, 21/02

Tại ga Sài Gòn, dừng chạy tàu SE10 xuất phát các ngày 23, 24, 27, 28-2; Tàu SE14 xuất phát các ngày 17, 18, 19, 20-2; Tàu SE30 xuất phát các ngày 15,16, 17, 18, 19, 20-2; Tàu SE20 xuất phát các ngày 17, 18, 20-2; Tàu SE24 xuất phát các ngày 17, 19, 21-2.

Tuyến Đà Nẵng - Sài Gòn, dừng tàu SE27 xuất phát ga Đà Nẵng các ngày 16, 17, 19, 20-2; Tàu SE28 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 14, 15, 17-2.

Tuyến Quy Nhơn - Sài Gòn, dừng tàu SQN1 xuất phát Quy Nhơn từ ngày 22-2 đến ngày 28-2; Tàu SQN2 xuất phát Sài Gòn từ ngày 21-2 đến 28-2; Tàu SD3 Diêu Trì - Sài Gòn xuất phát Diêu Trì ngày 15-2.

Tuyến Nha Trang - Sài Gòn, dừng tàu SNT11 xuất phát Nha Trang các ngày 18, 19, 20-2.

Hành khách có vé tàu những ngày bị tạm dừng chạy, liên hệ nhà ga để trả vé không thu phí hoặc đổi sang đoàn tàu khác.

Như vậy, sau Tết, trên tuyến Bắc - Nam chủ yếu duy trì các mác tàu Thống nhất chạy hàng ngày giữa Hà Nội - Sài Gòn như: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10; Tàu SE21/SE22 Đà Nẵng - Sài Gòn; Tàu SNT1/2 Nha Trang - Sài Gòn... và một số đoàn tàu tăng cường trên các tuyến tùy theo ngày xuất phát.

Theo Pháp luật xã hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/nganh-duong-sat-tam-dung-tau-tang-cuong-tuyen-bac-nam-sau-tet-nguyen-dan-228212.html