nhiệm vụ trọng tâm 2021

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nhiệm vụ trọng tâm 2021, cập nhật vào ngày: 23/04/2021

Trong năm 2021, Thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai nhiều giải pháp như: đầu tư phát triển hạ tầng, mở rộng mặt đường, xây dựng cầu vượt tại một số nút gia, tổ chức giao thông hợp lý,...nhằm giảm thiểu và xử lý từ

Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ là một trong những nội dung chính trong thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy tại buổi làm việc với Sở Xây dựng và ngành xây dựng.