Theo báo cáo của Cục Thống kê Ninh Bình, tổng sản phẩm xã hội (GRDP) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022 ước đạt hơn 81.775 tỉ đồng (theo giá hiện hành). 2022 là năm đầu tiên tỉnh Ninh Bình thực hiện tự chủ về ngân sách, và cũng là năm có tổng thu ngân sách Nhà nước lớn nhất từ trước đến nay, ước đạt hơn 23.000 tỉ đồng, tăng 16,4% so với dự toán, tăng 11,2% so với năm 2021. Trong đó, thu nội địa là 15.470 tỉ đồng, thu tiền sử dụng đất ước đạt 2.680 tỉ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 5.100 tỉ đồng...

Du lịch Ninh Bình thích ứng nhanh, hiệu quả sau dịch Covid-19
Du lịch Ninh Bình thích ứng nhanh, hiệu quả sau dịch Covid-19

Chi ngân sách địa phương ước thực hiện cả năm của tỉnh Ninh Bình là hơn 18.500 tỉ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển hơn 6.497 tỉ đồng, chi thường xuyên hơn 8.714 tỉ đồng...
Thích ứng linh hoạt, an toàn sau dịch Covid- 19, các sở, ban, ngành, địa phương Ninh Bình đã tăng tốc đạt và vượt các chỉ tiêu đã đặt ra. Điển hình là ngành du lịch đã phục hồi sau đại dịch, đón được hơn 3,7 triệu lượt khách (gấp 3,6 lần so với năm 2021), doanh thu toàn ngành đạt hơn 3.200 tỉ đồng; hoàn thành 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Sở Du lịch Ninh Bình có nhiều chương trình khảo sát, nghiên cứu, xây dựng sản phẩm du lịch mới, thí điểm để khách du lịch trải nghiệm tuyến xe búyt 2 tầng tham quan thành phố Ninh Bình và một số khu, điểm du lịch trong tỉnh. Việc khảo sát đưa tuyến xe buýt 2 tầng phục vụ khách du lịch tại Ninh Bình nhằm đa dạng hóa các loại hình sản phẩm, đặc biệt là tạo thêm sản phẩm du lịch mới để giúp cho du khách có thêm thời gian trải nghiệm tại địa phương.

Theo congly.vn

Nguồn: https://congly.vn/ninh-binh-tu-can-doi-duoc-thu-chi-ngan-sach-trong-nam-2022-220818.html