ngân sách

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ngân sách, cập nhật vào ngày: 05/07/2022

Điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam tiếp tục được cải thiện so với các kỳ đánh giá trước, nâng mức xếp hạng của Việt Nam lên 68/120 nước, tăng 9 bậc so với năm 2019.

Điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam tiếp tục được cải thiện so với các kỳ đánh giá trước, nâng mức xếp hạng của Việt Nam lên 68/120 nước, tăng 9 bậc so với năm 2019.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm ước đạt 806.400 tỷ đồng, thực hiện 57% dự toán năm và tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 5/2022, nhiều chính sách kinh tế mới sẽ có hiệu lực như: Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn viện trợ không hoàn lại, sửa quy định cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2021 đã hoàn thành vượt dự toán trên 177.000 tỷ đồng.

2021 được xem là năm khó khăn chung của tất cả các ngành, nhưng thu ngân sách Nhà nước vẫn về đích sớm và đạt 103,4% dự toán.

Từ ngày 24/11, việc quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước được thực hiện theo quy định tại Thông tư 89/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Bộ Tài chính đang tính toán gói kích cầu, kích thích kinh tế theo hướng đề xuất đưa ra một số chính sách tài khóa.

Tập trung quản lý thu ngân sách là một trong những chính sách tài khoá nổi bật sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Theo số liệu từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong quý I/2021, thu từ đất đạt 32,2 nghìn tỷ đồng, đóng góp 12% thu ngân sách nội địa.

Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 1/2021, cả nước đã thoái được tổng giá trị 240 tỷ đồng vốn nhà nước tại 8 đơn vị, thu về 2.099,6 tỷ đồng.

Trong tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước, vốn Trung ương quản lý đạt 3.045 tỷ đồng, bằng 3,9% kế hoạch năm và tăng 28,2% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu hợp lý khiến bội chi và tỷ lệ nợ công/GDP giảm đã tạo dư địa cho chính sách tài khóa, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và cơ cấu lại nền kinh tế.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 109/2020/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, liên tục, đến nay, ước thực hiện thu cân đối NSNN năm 2020 đạt trên 1,5 triệu tỷ đồng, bằng 98% dự toán điều chỉnh bổ sung, tăng gần 184 nghìn tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội.