nợ của VPBank

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nợ của VPBank, cập nhật vào ngày: 26/01/2021

Xử lý dứt điểm dư nợ trái phiếu tại VAMC là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của VPBank trong năm 2019, dù điều này được ban lãnh đạo ngân hàng dự báo trước là sẽ có ảnh hưởng tới kế hoạch lợi nhuận cả năm.