Cụ thể, xuất khẩu 15 ngày đầu tháng 1/2023 đạt 14,5 tỷ USD. Đóng góp quan trọng vào kết quả này là 5 nhóm hàng chủ lực với kim ngạch từ 1 tỷ USD gồm: điện thoại và linh kiện đạt 2,68 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,84 tỷ USD; máy móc, thiết bị đạt 1,71 tỷ USD; dệt may đạt 1,57 tỷ USD; giày dép hơn 1 tỷ USD.

Ngược lại, nhập khẩu trong cùng thời điểm này đạt 13,76 tỷ USD. Hai nhóm hàng đạt kim ngạch “tỷ đô” là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị.

Như vậy, 15 ngày đầu tháng 1/2023, nước ta xuất siêu 0,74 tỷ USD.

Năm ngoái, dữ liệu của Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt con số kỷ lục 730,2 tỷ USD, tăng 9,1% (tương ứng tăng 61,2 tỷ USD) so với năm 2021.

Trong đó, xuất khẩu là 371,3 tỷ USD, tăng 10,5%, tương ứng tăng 35,14 tỷ USD; nhập khẩu là 358,9 tỷ USD, tăng 7,8%, tương ứng tăng 26,06 tỷ USD.

Cũng theo số liệu sơ bộ mới được Tổng cục Hải quan công bố, tính cả năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt 175,57 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt 57,7 tỷ USD, trong khi nhập khẩu 117,87 tỷ USD.

Như vậy, năm 2022, Việt Nam chịu thâm hụt lớn trong quan hệ thương mại với Trung Quốc khi con số nhập siêu lên đến hơn 60 tỷ USD.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/nua-thang-dau-nam-xuat-nhap-khau-dat-hon-28-ty-usd-20230120215408.htm