Bộ GTVT tin tưởng việc thí điểm sẽ thành công, góp phần tăng tỷ lệ các phương tiện dán thẻ và tham gia dịch vụ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trên 80% số lượng phương tiện dán thẻ và tham gia dịch vụ trong năm 2022.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ điều kiện cụ thể tại từng trạm thu phí xem xét, quyết định thực hiện thu phí toàn bộ theo hình thức ETC.

Để khuyến khích các phương tiện dán thẻ, tăng hiệu quả đầu tư hệ thống, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành giao Bộ Giao thông Vận tải lựa chọn một số tuyến cao tốc tại mỗi vùng miền triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí ETC.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án thu phí không dừng và các dự án BOT là Bộ Giao thông Vận tải. Bộ Giao thông Vận tải quyết định lựa chọn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để thí điểm là phù hợp quy định pháp luật.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/phan-dau-tren-80-phuong-tien-dan-the-thu-phi-khong-dung-20220501233213.htm