phát triển thương mại

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về phát triển thương mại, cập nhật vào ngày: 19/10/2021

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND, triển khai phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố năm 2019.

Bộ Công Thương vừa tổ chức “Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”..