PHÍ SỬ DỤNG

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về PHÍ SỬ DỤNG, cập nhật vào ngày: 07/07/2022

Đây là nội dung trong dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ của Bộ Tài chính đang được lấy ý kiến góp ý của nhân dân.