Như vậy, quy định này vẫn chưa được bổ sung vào Luật Phòng chống tác hại của bia, rượu.

Mở đầu phiên làm việc của Quốc hội chiều ngày 3/6, các ĐBQH đã cho ý kiến bằng hệ thống điện tử về 3 nội dung của dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia. Cả 2 quy định về việc cấm người "đã uống rượu bia thì không được lái xe" lẫn quy định "cấm người có nồng độ cồn trong máu vượt ngưỡng cho phép thì không được lái xe" đều không được Quốc hội tán thành đưa vào Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia.

Phương án 1: Cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn (đã uống rượu bia thì không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông).

Phương án 2: Cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn vượt mức quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

 Theo kết quả biểu quyết từ các ĐBQH thì nội dung Đã uống rượu bia thì không lái xe không được ghi vào Luật. Ảnh: Lê Bảo.

Theo kết quả biểu quyết từ các ĐBQH thì nội dung "Đã uống rượu bia thì không lái xe" không được ghi vào Luật. Ảnh: Lê Bảo.

Kết quả, có 441 đại biểu tham gia, 214 ĐBQH đồng ý (44.21%) tán thành với phương án 1; phương án 2 có 417 ĐBQH tham gia, 240 đại biểu đồng ý (chiếm 49,59%). Do không quá bán (tức 50%) số ĐBQH đồng ý nên 2 quy định không được ghi vào Luật.

Nội dung thứ 2, Quốc hội đã biểu quyết 2 phương án hạn chế thời gian bán rượu bia. Theo đó phương án 1: “Bổ sung quy định thời gian cấm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ từ 22h đến 8h sáng hôm sau". Kết quả chỉ có 46,28% số ĐQBH đồng ý. Phương án 2: “Không quy định về việc hạn chế thời gian bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ” chỉ có 44,21% số ĐBQH đồng ý. Đối với nội dung này cũng không quá bán (50%) ĐBQH đồng ý nên không được ghi vào luật.

Riêng đối với nội dung về khung thời gian không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình (nêu tại điểm c khoản 3 điều 12), đã có 442 ĐBQH tham gia biểu quyết, trong đó có 351 ĐB (72,52%) đồng ý quy định "không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình từ 18h đến 21h hằng ngày; ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em". Như vậy nội dung này được thông qua và ghi vào Luật.

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nói, với 3 nội dung xin ý kiến, "thực sự Quốc hội rất dân chủ, đã thảo luận, cân nhắc, thận trọng. Chúng ta khẳng định không thế lực nào, nhóm nào có thể tác động được vào Quốc hội".

Dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia sẽ được Quốc hội xem xét thông qua vào ngày 14/6. Đây là lần đầu tiên có tới 5/6 phương án gây tranh cãi tại một dự thảo luật được Quốc hội đưa ra lấy ý kiến nhưng kết quả biểu quyết không “quá bán”, không được Quốc hội thông qua.

Nguồn: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/quy-dinh-da-uong-ruou-bia-thi-khong-lai-xe-khong-duoc-quoc-hoi-thong-qua-de-dua-vao-luat-20190603153808198.htm

Theo Giadinh.net.vn