quy hoạch sân bay

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về quy hoạch sân bay, cập nhật vào ngày: 19/10/2021

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đề xuất với Thủ tướng cho phép nghiên cứu quy hoạch sân bay dân dụng thứ 2 tại địa bàn TP để đáp ứng nhu cầu vận chuyển khoảng 100 triệu hành khách/năm.

Sau khi, hàng loạt địa phương đề xuất làm sân bay Bắc Giang cũng muốn quy hoạch một sân bay quân sự thành sân bay lưỡng dụng, để khai thác cho cả mục đích thương mại tại vị trí xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang.