quy hoạch thủ đô

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về quy hoạch thủ đô, cập nhật vào ngày: 03/12/2022

Song song với việc phòng, chống dịch Covid-19 đầy khó khăn, phức tạp, trong năm 2021 vừa qua, Hà Nội đã thực hiện khối lượng công việc lớn trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc.

Trước thực trạng chậm di dời trụ sở bộ, ngành ra khỏi khu vực nội đô, tới đây, trong điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050 (QHC1259), Hà Nội sẽ có định hướng rõ hơn về vấn đề này.

Hà Nội đang khẩn trương lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh vừa ký Quyết định 4199/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ tổ chức lập Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.