Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Phạm Quốc Tuyến báo cáo tại hội nghị.

Chiều 15/1, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn.

Báo cáo kết quả năm 2023, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Phạm Quốc Tuyến nêu, Sở đã tập trung hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính trị, mang tính chuẩn bị hạ tầng phát triển đô thị như xây dựng và rà soát, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, trong đó, có Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND quy định về quản lý quy hoạch kiến trúc, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trên địa bàn Hà Nội; hoàn thành các nội dung thẩm định theo tiến độ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô, các quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh.

“Đến cuối năm 2023, Sở đã hoàn thành 39 nhiệm vụ, 15 nhiệm vụ hoàn thành theo tiến độ quy định, đạt 86,1%. Việc giải quyết, tạo thuận lợi cho các dự án đầu tư xây dựng phát triển kinh tế - xã hội vẫn luôn được ưu tiên, cùng với việc điều chỉnh quy hoạch được kiểm soát ngày càng chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ điều kiện, quy trình thủ tục được quy định tại các bộ luật và các nghị định liên quan”, ông Phạm Quốc Tuyến nhấn mạnh.

Từ nhận diện những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan và khách quan trong thực thi nhiệm vụ của năm 2023, ngay từ đầu năm 2024, Sở tập trung giải quyết các nhiệm vụ còn tồn đọng được giao tại các kế hoạch, chương trình của các năm trước, trong đó, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô song song với quy hoạch Thủ đô, bảo đảm tạo lập các khu vực động lực phát triển đồng thời với việc giữ gìn, phát huy các điểm mạnh của Quy hoạch chung đã được duyệt, các giá trị di sản; kiểm soát phạm vi, quy mô phát triển đô thị bảo đảm hướng tới sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô bền vững..

Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc Trần Thị Thu Hằng phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc (Bộ Xây dựng) Trần Thị Thu Hằng nêu một số kiến nghị với Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong thẩm định các đồ án quy hoạch. Theo đó, Sở cần tăng cường công tác thẩm định, đánh giá hiện trạng pháp lý việc thực hiện các dự án trên địa bàn và tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn khi đánh giá, thẩm định, tránh khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp…

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn ghi nhận Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã cơ bản hoàn thành khối lượng công việc lớn, có tính chất phức tạp, đóng góp vào kết quả tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn phát biểu chỉ đạo.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ ra, công tác tham mưu, phối hợp, đôn đốc, thực hiện công tác điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô còn chậm. Các nhiệm vụ được xác định trong các Chương trình số 03/Ctr-TU và 05/CTr-TU của Thành ủy, trong đó, có Chương trình phát triển đô thị thành phố, rà soát, đánh giá, phân loại đô thị; xây dựng các đồ án quy hoạch phân khu Hòa Lạc, Sóc Sơn, Sơn Tây; xây dựng danh mục công trình kiến trúc có giá trị trước năm 1954; công tác lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ… cũng chưa đạt tiến độ đặt ra.

Trên cơ sở đó, đồng chí Dương Đức Tuấn yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, trình cấp thẩm quyền phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô, Chương trình phát triển đô thị thành phố, thống nhất đồng bộ với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

"Trước mắt, cần chủ động, tập trung phối hợp với cơ quan của Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan trong công tác thẩm định đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô để sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 2-2024 để báo cáo Bộ Chính trị, Quốc hội", Phó Chủ tịch UBND thành phố nêu yêu cầu cụ thể.

Theo Hà Nội mới

Nguồn: https://hanoimoi.vn/day-nhanh-tien-do-hoan-thien-dieu-chinh-quy-hoach-chung-thu-do-655912.html