QUYỀN SỬ DỤNG

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về QUYỀN SỬ DỤNG, cập nhật vào ngày: 11/05/2021

Theo quy định khi được cấp sổ đỏ thì người dân phải đóng 100% tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, có một số trường hợp người dân chỉ phải nộp 50% tiền sử dụng đất.

Sổ đỏ là tài sản mà cha mẹ có quyền chuyển nhượng, tặng cho cho con, tuy nhiên một số trường hợp cha mẹ không được sang tên Sổ đỏ cho con.