Trên 23 năm vẫn chưa được lập quy hoạch chi tiết

Theo kết luận của Thanh tra TP HCM, đồ án quy hoạch chung Công viên Sinh thái Văn hóa Du lịch Vĩnh Lộc được phê duyệt từ năm 1997, đến nay đã trên 23 năm và đã 3 lần đổi chủ đầu tư, nhưng dự án triển khai rất chậm, do có nhiều vướng mắc kéo dài, phải chờ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và UBND Thành phố trong qua trình chuyển đổi chủ đầu tư và điều chỉnh tỷ lệ góp vốn của các bên.

Do dự án có quy mô diện tích lớn trong khi điều kiện nguồn lực từ ngân sách còn hạn chế, không thể bố trí toàn bộ vốn để đầu tư, nên việc UBND TP HCM chấp thuận về chủ trương cho Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) hợp tác để thành lập pháp nhân dự án, mời gọi đầu tư, huy động các nguồn lực bên ngoài ngân sách là phù hợp và cần thiết.

Tuy nhiên, trình tự, thủ tục pháp lý và quá trình thay đổi pháp nhân mới, việc điều chỉnh chủ trương liên quan tỷ lệ góp vốn bị kéo dài vì có sự chỉ đạo chưa thống nhất về điều chỉnh tỷ lệ vốn Nhà nước chi phối từ phía Thành phố, các ý kiến khác nhau về tỷ lệ góp vốn giữa các bên có liên quan.

Do quyết định duyệt quy hoạch dự án từ năm 1997, đến năm 2017 có nhiều thay đổi giữa ranh quy hoạch được duyệt và ranh cấp đất của Thủ tướng Chính phủ, kênh giới, lộ giới theo quy định hiện hành có nhiều thay đổi cần thiết phải điều chỉnh lại quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết sử dụng đất cho phù hợp.

Sagri chưa hoàn tất các thủ tục lập, trình duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, chưa lập dự án đầu tư trình duyệt theo quy định để được giao đất chính thức làm chủ đầu tư. Đồng thời Công ty Vĩnh Lộc chưa có quyết định công nhận chủ đầu tư, do đó không nộp hồ sơ sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai và các pháp luật liên quan tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Đến nay, dự án vẫn chưa được lập quy hoạch chi tiết, tiến độ triển khai thực hiện quy hoạch 1/2000 chậm, chưa chọn đơn vị tư vấn.

Sagri ký hợp đồng hợp tác sai trình tự, thủ tục

Cũng theo Thanh tra TP HCM, việc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn ký hợp đồng hợp tác số 12/HĐLD-TCT ngày 12/10/2007 với  đối tác trước khi có chỉ đạo của UBND TP HCM là không đúng trình tự, thủ tục và không đảm bảo tỷ lệ góp vốn của Nhà nước chiếm cổ phần chi phối, dẫn đến việc hợp đồng này không thể triển khai thực hiện. Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn phải hoàn trả tiền tạm ứng giá trị lợi thế thương mại và 289,5 triệu đồng tiền lãi.

Về xác định giá trị lợi thế thương mại: Việc hợp tác giữa Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn và  đối tác trên cơ sở góp vốn bằng tiền (không phải góp vốn bằng quyền sử dụng đất) và phần diện tích 221/277ha chưa được cấp giấy chứng nhận cho Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, nên việc xác định giá trị thương mại là không có cơ sở.

Về tiến độ góp vốn điều lệ: Công ty Vĩnh Lộc chưa thực hiện góp vốn điều lệ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp phép đăng ký kinh doanh. Các giấy xác nhận góp vốn vào ngày 5,6,7 tháng 8 năm 2009 của Công ty Vĩnh Lộc là chưa đúng.

Trách nhiệm về các thiếu sót nêu trên thuộc lãnh đạo Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn và các phòng, ban phụ trách vụ việc qua các thời kỳ.

Được biết, từ khi UBND Thành phố chỉ đạo Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn và các đơn vị, cá nhân có liên quan về các thủ tục pháp lý theo quy định, để hình thành pháp nhân mới, với tỷ lệ góp vốn theo đề nghị của Văn phòng Thành ủy TP HCM, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn có nhiều văn bản mời Công ty cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên tham gia triển khai dự án.

Tuy nhiên, sau khi khảo sát dự án vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, Công ty cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên và ông Đinh Văn Vui đã rút khỏi dự án, khẳng định không tham gia dự án và không có văn bản hồi đáp. Đến nay dự án bị bỏ ngỏ về việc thành lập pháp nhân mới.    

Theo Công Hưng - Nam Phương/Đô Thị Mới