Theo Thanh tra TP.HCM, việc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) ký hợp đồng hợp tác số 12/HĐLD-TCT ngày 12/10/2007 với đối tác trước khi có chỉ đạo của UBND TP.HCM là không đúng trình tự, thủ tục và không đảm bảo tỷ lệ góp vốn của Nhà nước chiếm cổ phần chi phối, dẫn đến việc hợp đồng này không thể triển khai thực hiện.

Về xác định giá trị lợi thế thương mại, việc hợp tác giữa Sagri và đối tác trên cơ sở góp vốn bằng tiền (không phải góp vốn bằng quyền sử dụng đất) và phần diện tích 221/277ha chưa được cấp giấy chứng nhận cho Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, nên việc xác định giá trị thương mại là không có cơ sở. Sagri phải hoàn trả tiền tạm ứng giá trị lợi thế thương mại và 289,5 triệu đồng tiền lãi.

Thanh tra TP yêu cầu Sagri thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Sinh thái Văn hóa Vĩnh Lộc theo quy định, các phát sinh tranh chấp nếu có (về tỷ lệ góp vốn, chi phí, công tác khác…) với  đối tác, Công ty Cổ phần Sinh thái Văn hóa Vĩnh Lộc do tòa án giải quyết theo quy định.

Thanh tra TP yêu cầu Sagri thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Sinh thái Văn hóa Vĩnh Lộc 

Sagri chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện quyết toán số tiền trên 2 tỷ 452 triệu đồng chi phí bồi thường trên 11ha. Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân, tập thể Sagri đã có thiết sót như đã nêu trong Kết luận Thanh tra và báo cáo UBND cùng Thanh tra TP.

Trước đó, theo Sagri, trong quá trình lựa chọn đối tác, Sagri đã chọn đối tác là đơn vị có năng lực tài chính và kinh nghiệm thực hiện các dự án. Sau khi ký thỏa thuận hợp tác, Sagri và  đối tác chưa góp đủ vốn điều lệ vào Công ty Vĩnh Lộc theo thỏa thuận. Số vốn 6 tỷ đồng mà Sagri góp vào Công ty Vĩnh Lộc là do  đối tác cho vay.

Thanh tra TP.HCM nhận thấy trong giai đoạn Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn được giao làm chủ đầu tư dự án, Sagri không đủ tiềm lực để thực hiện dự án. Ngoài ra, theo các báo cáo và hồ sơ thể hiện,  đối tác có tạm ứng nhiều chi phí liên quan dự án và hoạt động của Công ty Vĩnh Lộc.

Theo Công Hưng - Nam Phương/Đô Thị Mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/sagri-phai-thuc-hien-thoai-von-tai-cong-ty-co-phan-sinh-thai-van-hoa-vinh-loc-1600340411186.html