Cửa hàng thực phẩm sạch Sói Biển

Ưu đãi 10% chả mực giã tay trực tiếp tại Sói Biển 78 Láng Hạ

Thời gian: Thứ 7 ngày 27/06

Gía bán gốc: 479.000Đ/KG

Duy nhất ngày 27/06 - Khuyến mãi chỉ còn 431.000Đ/KG

Khuyến mãi nho đỏ

Giá bình thường:

Theo Mộc Anh/Đô Thị Mới