SỞ LĐTB&XH HÀ NỘI

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về SỞ LĐTB&XH HÀ NỘI, cập nhật vào ngày: 17/10/2021

Các đơn vị sẵn sàng phối hợp truy vết triệt để những trường hợp dương tính, xác định người tiếp xúc (F1, F2) để phòng chống Covid-19.

Trong 5 đối tượng được rà soát, có hai đối tượng là người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội có kết quả chính xác.

Trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng từ 2 chính sách hỗ trợ trở lên theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.

Trên địa bàn TP Hà Nội, lao động đến từ Hàn Quốc gần 10.000 người, Nhật Bản hơn 5.000 người, Trung Quốc hơn 1.000 người.