Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa đề nghị các doanh nghiệp rà soát, sắp xếp hồ sơ đối với tất cả các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào châu Âu từ 2020 đến nay để chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Ủy ban châu Âu (EC). Cuộc kiểm tra có tính chất quyết định thủy sản Việt Nam có gỡ được “thẻ vàng” hay bị áp thêm biện pháp nghiêm ngặt hơn.

Chế biến cá tra xuất khẩu.
Chế biến cá tra xuất khẩu.

Các doanh nghiệp cần kiểm tra, đối khớp dữ liệu theo dõi với thực tế sản xuất (gồm nguyên liệu đưa vào sản xuất, nguyên liệu còn lại, thành phẩm đã xuất khẩu, chưa xuất khẩu…) nhằm minh bạch khả năng truy xuất nguồn gốc trong toàn chuỗi thực hiện quy định IUU.

Đặc biệt, NAFIQAD yêu cầu các doanh nghiệp rà soát, sắp xếp hồ sơ đầy đủ các với các lô hàng xuất khẩu thủy sản khai thác xuất vào EU từ 2020 đến nay, đảm bảo lưu trữ có hệ thống, dễ truy cập, đáp ứng được yêu cầu về truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thủy sản nhập khẩu và nguồn gốc nguyên liệu khai thác trong nước theo chuỗi và khớp nối với hồ sơ theo dõi nguyên liệu khai thác từ các cơ quan quản lý.

Đợt thanh tra lần này có tính chất quan trọng trong việc EC xem xét gỡ bỏ "thẻ vàng” sau gần 5 năm hoặc áp dụng biện pháp nghiêm ngặt hơn đối với thủy sản khai thác của Việt Nam. Do đó, NAFIQAD đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp dành nguồn lực tốt nhất để thực hiện những nội dung trên và hoàn thành trước ngày 15/10.

Để đạt kết quả tốt nhất, NAFIQAD yêu cầu các doanh nghiệp rà soát, cập nhật đầy đủ các quy định mới của Việt Nam và quy định của Liên minh châu Âu (EU) để sửa đổi quy định nội bộ đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành và thực tế hoạt động sản xuất chế biến của doanh nghiệp.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/tan-dung-co-hoi-day-manh-xuat-khau-thuy-san-sang-lien-minh-chau-au-20220925074859.htm