thách thức

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thách thức, cập nhật vào ngày: 08/12/2021

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, biến đổi khí hậu.

Đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, làm thay đổi sự phân bố dân cư, lao động.

Giai đoạn phòng chống dịch Covid-19 hiện nay, thách thức lớn nhất là tâm lý lơ là, chủ quan của người dân trong việc thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch.

Covid-19 đặt ra nhiều khó khăn, thách thức song đây cũng được coi là cơ hội, bước chạy đà cho sự phát triển mới đối với ngành dịch vụ bán lẻ tại Việt Nam khi dịch bệnh được kiểm soát.

Theo Hiệp hội điều Việt Nam (VINACAS), EU vẫn là thị trường xuất khẩu nhân điều lớn nhất của Việt Nam, sau Mỹ nên việc ký kết Hiệp định EVFTA được nhận định sẽ đem lại nhiều cơ hội cho ngành điều.

Cuộc “cách mạng công nghiệp 4.0” được xem là vừa mang tới thách thức nhưng cũng tạo ra cơ hội đối với các quốc gia trên thế giới đặc biệt là các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Quá trình tự động hóa được thay thế bằng máy móc, hoạt động của robot thay thế sức lao động con người. Hệ quả là tỷ lệ người thất nghiệp ngày càng cao.