than nhập khẩu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về than nhập khẩu, cập nhật vào ngày: 27/09/2023

Dự kiến cả năm 2023, Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ cung cấp đủ khối lượng hợp đồng đã ký với các nhà máy nhiệt điện.