Phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sáng nay 13/7, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị mặt trận các cấp, thời gian tới, thể hiện vai trò, trách nhiệm trong tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

6 tháng qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên vừa thực hiện nhiệm vụ công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, của thành phố với “mục tiêu kép” vừa quyết liệt trong phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tiếp nhận được 228 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19; Vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được 2,96 tỷ đồng, đã trích hơn 3,5 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn; Ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” được trên 43 tỷ đồng.

Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã làm tốt vai trò phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; Thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được mở rộng. Các ban Thanh tra nhân dân đã giám sát được 1.677 vụ việc, phát hiện 270 vụ việc vi phạm, kến nghị xử lý 266 vụ việc, có 263 vụ được giải quyết. Các ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 996 công trình, dự án, phát hiện 52 vụ việc vi phạm, kiến nghị khắc phục 51 công trình, dự án…

Thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị mặt trận các cấp tập trung thực hiện tốt các hoạt động chào mừng 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thể hiện vai trò, trách nhiệm trong tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Trong tổ chức hoạt động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần chú trọng công tác phối hợp nhằm tạo đồng thuận, nâng cao chất lượng, hiệu quả; Tiếp tục đề cao vai trò gương mẫu của cán bộ mặt trận, để mỗi người thực sự là tấm gương vì nhân dân biết lắng nghe nhân dân và bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương cũng nhấn mạnh, trong quá trình hoạt động nếu có phát sinh vướng mắc, các địa phương cần khẩn trương thông tin về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để tìm biện pháp tháo gỡ.

Tại Hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã kiện toàn 2 thành viên vào Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo Tuổi trẻ Thủ đô