Thổ Tang

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Thổ Tang, cập nhật vào ngày: 18/01/2022

Ngoài việc đã có người kinh doanh, sinh sống tại Dự án CĐM Vĩnh Tường mà theo CĐT là không thể có vì còn chưa mở bán, phía sau Dự án này còn nhiều điều cần làm sáng tỏ.