Tại họp Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách 9 tháng ước tính 1,33 triệu tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong đó, thu nội địa đạt 88,9% dự toán, tăng 18,8%; thu từ dầu thô đạt 213% dự toán, tăng 103,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 108,8% dự toán, tăng 22,1%.

Với tình hình thu ngân sách 9 tháng và mức dự báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tăng trưởng GDP 7-7,5%, xuất nhập khẩu tăng và giá dầu giữ mức cao, Bộ Tài chính dự kiến thu ngân sách vượt dự toán – tức vượt 1,41 triệu tỷ đồng. Trong đó, các lĩnh vực tăng khá sẽ là thu từ dầu thô, thu cân đối từ xuất nhập khẩu, từ tiền sử dụng đất...

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết, vẫn còn 2 khoản thu gồm thuế bảo vệ môi trường và thu hồi vốn, cổ tức, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước chưa đảm bảo tiến độ.

Nguyên nhân tăng thu ngân sách, theo Bộ Tài chính, là nhờ các biện pháp tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh thanh kiểm tra các trường hợp trốn thuế, gian lận thương mại; đẩy mạnh thu hoạt động kinh doanh bất động sản, thuơng mại điện tử; triển khai hoá đơn điện tử trên cả nước...

Theo congly.vn

Nguồn: https://congly.vn/thu-ngan-sach-nha-nuoc-9-thang-gan-can-dich-ca-nam-214325.html