Khi làn sóng Covid-19 lần thứ 4 xảy ra, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch nên tại nhiều thành phố lớn các hãn xem Toyota, Ford, Mitsubishi... đã phải tạm dừng hoạt động và gần như rơi vào cảnh "đóng băng" đặc biệt trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 9-2021.

Gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt hỗ trợ sản xuất ô tô trong nước
Gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt hỗ trợ sản xuất ô tô trong nước

Không chỉ hoạt động bán hàng, Bộ Tài chính cho biết các nhà máy sản xuất ô tô của một số hãng xe cũng bị ảnh hưởng vì thiếu chip, linh kiện lắp ráp do chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy. Chưa có năm nào mà thị trường ôtô Việt Nam trải qua nhiều sóng gió như năm 2021, sản xuất và lắp ráp ô tô trong nước là lĩnh vực chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid cần có sự hỗ trợ của Nhà nước.

Nhận thấy sự tác động mạnh mẽ của đại dịch Covid-19 đối với sự phục hồi và phát triển của ngành sản xuất ô tô trong nước vì thế Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Theo đó, Bộ này đề xuất gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt từ tháng 6 và phải nộp về ngân sách chậm nhất là ngày 20-11-2022.

Theo dự thảo, Nghị định này quy định việc gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, áp dụng đối với: doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước; cơ quan thuế; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Về thời gian gia hạn, theo quy định của Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì cơ sở kinh doanh thực hiện khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo tháng và thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Việc gia hạn áp dụng đối với trường hợp kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn và áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô thực hiện kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Về trình tự, thủ tục đề nghị gia hạn, người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (bằng phương thức điện tử; gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu điện) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt thì thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt chậm nhất là ngày 20-11-2022.

Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn hoặc trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn thì cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế về việc dừng gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách Nhà nước.

Trong thời gian được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt được gia hạn. Trường hợp, cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp đối với các hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc trường hợp được gia hạn theo quy định tại Nghị định này thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh lại không tính tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Do là giải pháp cấp bách cần ban hành ngay để kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ôtô trong nước, Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Mặt khác, để đảm bảo chặt chẽ, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định, sau thời gian gia hạn theo nghị định này, việc nộp thuế thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước được thực hiện theo quy định hiện hành. Đồng thời, giao cho Bộ Tài chính tổ chức thực hiện và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định.

Bộ Tài chính đánh giá, việc giảm thuế này dự kiến giảm thu ngân sách từ 2.000-3.000 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng khoảng từ 170- 250 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt dự kiến phát sinh được gia hạn 4 kỳ (từ kỳ tính thuế tháng 6 đến tháng 9) khoảng từ 9.300-11.400 tỷ đồng.

Theo Phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/tiep-tuc-gia-han-thue-tieu-thu-dac-biet-ho-tro-san-xuat-o-to-trong-nuoc-283208.html