Tăng trưởng tín dụng thấp là tín hiệu cảnh báo khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế khá chậm, đòi hỏi cần đẩy nhanh các giải pháp hỗ trợ tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.

Với lãi suất vay trên 10% một năm, các doanh nghiệp ước tính gần như không thể có lãi trong thời điểm khó khăn hiện nay. Nhiều doanh nghiệp vay vốn ngân hàng để cầm cự hoạt động, nay tìm cách bán bớt tài sản để sớm trả một phần khoản vay, giảm gánh nặng lãi suất; còn nếu có ý định vay mới thì tạm thời trì hoãn.

"Trong thời điểm hiện nay, tốc độ cạnh tranh trên thị trường rất khốc liệt, do vậy mình cố gắng tận dụng nguồn lực từ nội lực", ông Trần Trung Chính, Phó Giám đốc điều hành Công ty Bao bì Việt Đức, cho biết.

Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, tín dụng chưa đạt 1/5 quãng đường để đạt mục tiêu tăng trưởng 14 - 15% năm nay. Trong khi đó, sản xuất một số ngành công nghiệp chủ lực suy giảm đã khiến dòng vốn ứ đọng trong ngân hàng.

Hiện ngân hàng đòi hỏi ngày càng cao về minh bạch tài chính và vốn đối ứng, trong khi trên 65% số doanh nghiệp cả nước là doanh nghiệp siêu nhỏ, tài sản đảm bảo và phương án kinh doanh rất hạn chế.

Đa số trường hợp khó tiếp cận vốn tín dụng còn rơi vào các doanh nghiệp mới thành lập. Các ngân hàng không có dữ liệu lịch sử hoạt động, không thể thực hiện xếp hạng tín nhiệm khi thẩm định cho vay, hoặc không đáp ứng về tài sản đảm bảo. Do đó các ngân hàng khẳng định sẽ đẩy mạnh chuyển hướng từ thẩm định tài sản bảo đảm sang quản lý dòng tiền để hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo congly.vn

Nguồn: https://congly.vn/tin-dung-tang-truong-chua-bang-50-so-voi-cung-ky-375270.html