Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 108,57 tỷ USD, giảm 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 28,58 tỷ USD, giảm 11%, chiếm 26,3% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 79,99 tỷ USD, giảm 12,1%, chiếm 73,7%.

Cán cân thương mại hàng hóa trong 4 tháng đầu năm thặng dư 6,35 tỷ USD. Xét trong 63 tỉnh, thành 5 địa phương xuất siêu trên 1 tỷ USD gồm có: Thái Nguyên, Bình Dương, Bắc Ninh, Đồng Nai và Bắc Giang.

Tỉnh Thái Nguyên, trong 4 tháng đầu năm 2023 xuất siêu 4,04 tỷ USD. Cụ thể, theo Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên, tính chung 4 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh ước đạt 9.775,5 triệu USD (đạt 27,9% kế hoạch), giảm 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước đạt 232,6 triệu USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 9.543 triệu USD (chiếm 97,6% tổng giá trị xuất khẩu) và giảm 16,8% so với cùng kỳ.

Nhóm hàng hóa có giá trị xuất khẩu tính chung 4 tháng đầu năm 2023 ước giảm so với cùng kỳ là: Sản phẩm từ sắt thép đạt 12,2 triệu USD (-15,3%); kim loại màu và tinh quặng kim loại màu đạt 89,3 triệu USD (-16,4%); nhóm điện thoại, máy tính bảng và điện tử khác đạt 9.211,4 triệu USD (-16,7%); chè các loại đạt 0,5 triệu USD, giảm 34,8%...

Ở chiều ngược lại, nhóm hàng hóa có giá trị xuất khẩu tính chung 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt cao hơn cùng kỳ như: Sản phẩm may đạt 176,7 triệu USD, tăng 22,1%; phụ tùng vận tải đạt 2,3 triệu USD, tăng 13,1%...

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh ước đạt 5.697,6 triệu USD, giảm 23,9% so với cùng kỳ. Chia ra, khu vực kinh tế trong nước ước đạt 149,4 triệu USD, tăng 8,5; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 5.548,2 triệu USD (chiếm 97,38% tổng kim ngạch nhập khẩu), giảm 24,5%.

Nhóm mặt hàng chủ yếu có giá trị nhập khẩu tính chung 4 tháng đầu năm 2023 ước giảm so với cùng kỳ như: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 45,6 triệu USD (-0,4%); sản phẩm từ sắt thép đạt 12,6 triệu USD (-4,5%); nguyên liệu và linh kiện điện tử đạt 5.288,8 triệu USD (-25,5%); giấy các loại đạt 1,9 triệu USD (-25,8%)...

Một số nhóm hàng có giá trị nhập khẩu tỉnh chung 4 tháng đầu năm 2023 ước tăng so với cùng kỳ như: Nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc đạt 23,3 triệu USD (+54,7%); chất dẻo (plastic) nguyên liệu đạt 32 triệu USD (+25,2%); vải các loại đạt 56,2 triệu USD (+9,3%); nguyên phụ liệu dệt may đạt 23,6 triệu USD (+4,2%)...

Theo congly.vn

Nguồn: https://congly.vn/tinh-thai-nguyen-xuat-sieu-lon-nhat-ca-nuoc-trong-4-thang-dau-nam-379008.html