Theo đề án, khu vực này kết nối chặt chẽ, hiệu quả các chức năng nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực trình độ cao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, dịch vụ; hướng đến mục tiêu, khu đô thị sáng tạo trở thành hạt nhân của TP.HCM và khu vực thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; báo cáo UBND TP trong tháng 12/2017.

TP.HCM mong muốn khu Đông Bắc TP sẽ là khu Đô thị sáng tạo.

TP.HCM mong muốn khu Đông Bắc TP sẽ là khu Đô thị sáng tạo.

Ngoài ra, liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư của dự án Khu đô thị Đại học Quốc gia Tp.HCM, UBND TP đã chỉ đạo UBND quận Thủ Đức phối hợp với các Sở, ngành liên quan tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Theo Mạnh Cường/Báo Xây Dựng

Nguồn: http://reatimes.vn/tp-hcm-bien-khu-dong-bac-thanh-khu-do-thi-sang-tao-18516.html