Báo cáo cũng cho biết, điểm trung bình chỉ số thương mại điện tử năm nay là 20,4. Các chỉ số thương mại điện tử của nhiều địa phương tăng cao, phản ánh mức tăng trưởng khả quan trong lĩnh vực này.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chỉ số thương mại điện tử được Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam công bố hằng năm. Chỉ số này tổng hợp từ 3 chỉ số thành phần, gồm: Nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin; giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng và giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/tphcm-dung-thu-nhat-trong-xep-hang-chi-so-thuong-mai-dien-tu-20220519111017.htm