Chia sẻ tại Hội nghị Thành viên năm 2023 do Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) tổ chức, lãnh đạo UBCKNN cho biết Luật Chứng khoán 2019 đã quy định rõ về các tuyến giám sát trên thị trường chứng khoán, trong đó có vai trò rất quan trọng của công ty chứng khoán– giám sát tuyến đầu. Do vậy, cần nâng cao vai trò của tuyến giám sát, tích cực phối hợp với các Sở và cơ quan quản lý để phát hiện, làm rõ các dấu hiệu sai phạm, hỗ trợ thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch hơn.

Theo đó, Chủ tịch UBCKNN yêu cầu các công ty chứng khoán nâng cao vai trò, thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định pháp luật trong vấn đề cung cấp các dịch vụ, sản phẩm trên thị trường; cung cấp các dịch vụ đầu tư trên cơ sở ủy thác của khách, cũng như vấn đề tách bạch tài khoản nhà đầu tư với tài khoản tổng. 

Các công ty chứng khoán tăng cường quản lý hoạt động của người hành nghề chứng khoán, nhất là các nhân viên môi giới chứng khoán trong vấn đề tư vấn, mời chào dịch vụ, sản phẩm tới nhà đầu tư; trong đó có cả vấn đề đại lý phân chứng chỉ quỹ. Các công ty chứng khoán phải yêu cầu các nhân viên của mình phải giải thích rõ bản chất, lợi ích, rủi của từng sản phẩm để nhà đầu tư hiểu rõ, tránh trường hợp sau này xảy ra khiếu kiện, ảnh hưởng tới niềm tin của nhà đầu tư và chất lượng phát triển của thị trường.

Cơ quan quản lý sẽ nghiên cứu để triển khai quản lý định danh đối với các cá nhân hành nghề chứng khoán để nâng cao chất lượng công tác tư vấn, môi giới, cung cấp dịch vụ tới nhà đầu tư trên thị trường.

Theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hiện nay, các sở giao dịch đang tích cực kiểm tra thử hai hệ thống công nghệ là hệ thống KRX và hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; do vậy, đề nghị các công ty chứng khoán tích cực phối hợp để đảm bảo các hệ thống vận hành thông suốt, ổn định an toàn trong thời gian tới. 

Ngoài ra, bên cạnh việc các công ty chứng khoán cần tăng cường đóng góp ý kiến hoàn thiện chính sách pháp luật, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên các cơ quan thông tấn báo chí, cũng như đào tạo, cung cấp kiến thức cho nhà đầu tư trên thị trường. Bên cạnh việc duy trì các giải pháp để thị trường hoạt động thông suốt, liên tục, an toàn, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc thị trường theo 4 trụ cột đã đề ra. 

Riêng đối với với hệ thông các tổ chức trung gian cũng cấp dịch vụ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ ưu tiên các giải pháp để tăng chất lượng hoạt động, cung cấp dịch vụ; đồng thời sẽ xử lý nghiêm các đơn vị sai phạm, điển hình như vừa qua, cơ quan quản lý đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động kinh doanh được cấp phép của Công ty Quản lý quỹ Bông Sen. 

Bên cạnh việc đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống công nghệ mới, tạo điều kiện cho việc ra đời các sản phẩm dịch vụ mới, cơ quan quản lý cũng sẽ tạo điều kiện cho các hàng hóa chất lượng gia nhập thị trường. 

Theo thuongtruong.com.vn

Nguồn: https://thuongtruong.com.vn/news/nghien-cuu-trien-khai-quan-ly-dinh-danh-doi-voi-nguoi-hanh-nghe-chung-khoan-102127.html