Trước tháng 6, Hà Nội có 60% cửa hàng mới mở được cấp biển nhận diện
Ảnh minh họa.

Để triển khai Đề án trái cây năm 2021 bảo đảm tiến độ theo kế hoạch của UBND thành phố, Sở Công Thương đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai thực hiện một số nội dung, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu, đến hết tháng 6/2021: Tại các quận, 100% cửa hàng kinh doanh trái cây tại tuyến phố và nhân dân trên địa bàn được tuyên truyền về đề án; 100% cửa hàng đã được cấp biển theo đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà Nội” được rà soát, hướng dẫn và được cấp lại biển nhận diện theo đề án “Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2025”; 60% cửa hàng mới mở được cấp biển nhận diện; xây dựng 30% tuyến phố văn minh không kinh doanh trái cây dưới lòng đường, vỉa hè.

Còn tại các huyện: 100% cửa hàng kinh doanh trái cây tại tuyến phố và nhân dân trên địa bàn được tuyên truyền về đề án; 60% cửa hàng kinh doanh trái cây được cấp biển nhận diện; xây dựng 60% tuyến phố văn minh tại trung tâm huyện, thị xã không kinh doanh trái cây dưới lòng đường, vỉa hè.

Toàn thành phố phấn đấu hết năm 2021 thực hiện các chỉ tiêu nêu trên đạt 100%; riêng việc xây dựng tuyến phố văn minh tại quận đạt 50%.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn, vận động triển khai thực hiện nội dung trên; hướng dẫn các cửa hàng kinh doanh trái cây hoàn thiện các điều kiện theo quy định; chỉ đạo các lực lượng chức năng địa phương tăng cường kiểm ứa, giải tỏa, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh trái cây lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, nơi công cộng; thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh mặt hàng trái cây, giám sát việc tuân thủ các điều kiện sau khi được cấp biển nhận diện; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Cùng với đó, công khai thông tin các cửa hàng đã được cấp biển nhận diện, cửa hàng vi phạm quy định tại đề án đề người tiêu dùng nắm rõ, lựa chọn. Tiếp tục xây dựng và triển khai nhân rộng tuyến phố không kinh doanh trái cây dưới lòng đường, vỉa hè, nơi công cộng. Tuyên truyền đến các cửa hàng kinh doanh trái cây thay thế sản phẩm bao bì, màng bọc nilon trong hoạt động kinh doanh trái cây, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện môi trường.

Tiếp tục gửi văn bản đăng ký số lượng biển nhận diện (logo) dự kiến cấp cho các cửa hàng kinh doanh trái cây tính đến hết năm 2021 gửi Sở Công Thương để được cấp phát theo quy định. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ về kết quả triển khai đề án; đồng thời, khẩn trương gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện đề án tính đến hết quý I/2021 gửi Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Đối với việc triển khai đề án giai đoạn 2022-2025, Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện để đạt được các chỉ tiêu trong từng giai đoạn theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Theo phapluatxahoi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/truoc-thang-6-ha-noi-co-60-cua-hang-moi-mo-duoc-cap-bien-nhan-dien-231042.html?fbclid=IwAR13C91TN0suvdhKZftvJOopARuq4q9j0ajP-DGGfYobR9znnsWZL7oftOI